تقدیم به میوه ی دل آقا رسول الله ، فرزند علی(ع) و فاطمه(س)

بردار حسین(ع) و زینب (س) ، مظلوم ترین مولای عالم

آقا امام حسن مجتبی (ع)