گروه فیلم سازی "سدید" محفلی است برای آشنایی و فعالیت در عرصه فیلم سازی به سبک

جهادی این گروه در راستای گفتمان انقلاب اسلامی فعالیت نموده و حرف اول وآخرش در گرو

ولایت فقیه می باشد.منبع مالی این گروه از هیچ نهادی تامین نمی شود و کاملا مستقل و

خودجوش در جریان است. چارت تشکیلاتی و اساسنامه گروه در چند جمله خلاصه می شود.

قول سدید، عبارت است از کلامى که هم مطابق با واقع باشد، و هم لغو نباشد، و یا اگر فایده

 دارد، فایده اش چون سخن چینى و امثال آن، غیر مشروع نباشد. پس ‍ بر مومن لازم است که

 به راستى آنچه مى گوید مطمئن باشد، و نیز گفتار خود را بیازماید، که لغو

و یا مایه افساد نباشد.