دریافت و مشاهده کار کوتاه " دلت را آباد کن "

عمارَةِ قَلبکَ بِذکره ... آباد کردن دل خود با یاد او ... بخشی از نامه 31 نهج البلاغه