گروه فیلم سازی سدید با دو اثر در ششمین جشنواره فیلم عمار حضور پیدا کرده است.

مستند شهرآباد به نویسندگی و کارگردانی محمد محمدی نیاکی که با همکاری مدرسه فیلم عمار ساخته شده است

در بخش اقتصاد مقاومتی جشنواره حضور داردو همچنین فیلم کوتاه یک � �ازه گذشته در بخش "فیلم ما "جشنواره حضور یافته است.