معرفی و پخش آثار گروه فیلم سازی سدید در برنامه ی سینما مردم از شبکه 4 سیما با حضور

سید علی محمدی نیاکی مجری طرح مستند زندگی در فضا و بیهوده نیست فاصله ی آب و سراب


مشاهده و دریافت فیلم