نویسنده و کارگردان: محمد محمدی نیاکی

مدت زمان: 3 دقیقه و 10 ثانیه

چکیده : بیچاره عروسک دلش می خواست زارزار بگرید، اما خنده را بر لبانش دوختند

دریافت و مشاهده فیلم 

دریافت و مشاهده فیلم در آپارات