قدر مطلق عدد را مثبت جلوه نمی دهد...

(فیلم کوتاه 100 ثانیه ای پیرامون حجاب)

نویسنده و کارگردان : محمد محمدی نیاکی

دانلود و مشاهده فیلم از آپارات

دانلود و مشاهده فیلم از تبیان

دانلود و مشاهده فیلم از نصر تی وی