مستند زندگی در فضا

در این مستند یک جوان دانشجو در پی یافت فاصله شبه روشنفکر از مردم جامعه شان است و...

مدت زمان مستند 49 دقیقه

تهیه کننده و کارگردان: محمد محمدی نیاکی

روای: بهزاد سیاوش آملی

مجری طرح: دبیرخانه أین عمار شهرستان آمل

هزینه ساخت : 200 هزار تومان